De veerkrachtige, klimaat en energieneutrale wijk van Zwolle.

Resilient Zwolle

Ooit was deze plek een begrip voor veehandelaren uit de regio, hoe mooi is het om deze plek het toneel te laten zijn waar het moderne boeren samengaat met klimaat, energie en een groen bos. Een plek waar Zwolle samen de stad opnieuw uitvindt en waar geexperimenteerd kan worden met andere woonvormen, nieuwe verdienmodellen, veiligheid, mobiliteit, lokaal voedsel en energie van eigen bodem.

resilient zwolle nieuw
Pijler 1

Wonen op 1.

Grote projectbouw kennen we nu wel, we willen deze wijk juist maken van en voor iedereen. We verloten kavels, we verpachten grond, we nemen de ruimte in de omgevingswet en bouwbesluit en we kiezen via een nieuw democratisch model wat er wel en niet gerealiseerd wordt. Iedereen krijgt dezelfde kans om in deze wijk te wonen en delen eigenaarschap in deze gebiedscooperatie. Met een ruwe schatting kunnen we in dit gebied 800 verschillende soorten woningen realiseren, mits we ook de lucht in gaan.

Pijler 2

Neutraal & circulair

We maken een cirkel in de wijk, de energie die we nodig hebben wekken we op, afval wordt omgezet in grondstoffen, warmte komt uit de grond en we leven klimaatneutraal. In deze wijk experimenteren hoe een duurzame toekomst eruit kan zien en dan ook nog behoorlijk slim en waterrobuust.

Pijler 3

Vertikaal boeren.

Om de ruimte optimaal te gebruiken gaan we de lucht in. Smart, Vertical farming met aquaponics. Optimaal watergebruik en geen pesticiden en super lokaal voedsel voor de hele wijk. De boerderij heeft als dubbelfunctie waterretentie in combinatie met nieuwe kweekmethoden.

Pijler 4

Creatief.

Er liggen behoorlijke opgaves, ook in deze wijk. Met creativiteit, innovativiteit, mobiliteit en inclusiviteit zullen we de meeste hobbels op kunnen lossen. Dit heeft invloed op hoe we deze mini samenleving inrichten, bijvoorbeeld met basisinkomens en grondstoffenwerkplaatsen. Een deel van de oude IJsselhallen wordt circulair verbouwd en wordt als multifunctionele ruimte ingericht, met podium voor theatergezelschappen en muziekzaal voor afstuderende conservatorium studenten en voor Zwols talent. En als we alleen hier een stuk snelweg laten liggen als een soort highline, is dat misschien ook wel een mooie locatie voor festivals, omdat we daar toch al geluidswallen staan en we het geluid de lucht in kunnen richten.

Pijler 5

Sustainable Development Goals

In dit project proberen we alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen bij elkaar te brengen en oplossingen te realiseren. Voor deze duurzame ontwikkeling creëren we partnerschappen tussen overheid, bedrijven, organisaties en inwoners. We doen dit door een ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming te garanderen. We richten in partnerschap het gebied in met een gedeelde visie in de ruimte.

Pijler 6

Samen leren.

We willen een wijk waar mensen elkaar kennen, samenkomen en waar vertrouwen is. Daarom hebben we een gezamenlijke ruimte die voor iedereen is en waar we samen de dingen op buurtniveau kunnen regelen. Dit is ook de aangewezen plek waar in de wijk onderwijs plaatsvind, waar we een leven lang leren en investeren in menselijk kapitaal. Hiermee zorgen we voor beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van de mensen in onze wijk en creëren we werkgelegenheid, betere huizen, geven we de energietransitie vorm en innoveren we in de wijk.

Een idee van Ivo Boerdam.