Overview

De digitale transformatie van de provinciale planning & control cyclus. Gedeputeerde Staten rapporteren met de digitale Monitor Groningen inhoudelijk en financieel aan Provinciale Staten over de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelen, doelstellingen en de daarmee gemoeide inzet van middelen. De digitale Monitor Groningen wordt tweemaal per jaar aangeboden, te weten bij de Voorjaarsnota en de Integrale Bijstelling.

De Monitor is opgebouwd volgens de indeling naar kerntaken. Wanneer wordt doorgeklikt op een specifieke kerntaak wordt het totaalbeeld van de onderliggende kerntaak verder gespecificeerd. Dit is een doeltreffende, verantwoordelijke en transparante manier om de informatie van de provinciale overheid inzichtelijk te maken.

Project

Monitor Groningen.

Clients

Provincie Groningen, Provincie Noord-Brabant en Provincie Overijssel

What We Did

Concept, Idea, Data, Design